Biuro rachunkowe Ostrów Wielkopolski

USŁUGI KSIĘGOWE

Biuro Rachunkowo-Konsultingowe oferuje kompleksową obsługę rachunkowo-księgową, podatkową dla firm oraz osób fizycznych. Doradztwo ekonomiczno-gospodarcze, optymalne rozwiązania podatkowe.

Księgi rachunkowe:  zasady polityki rachunkowości, organizacja obiegu dokumentów,prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego, sporządzanie sprawozdań finansowych.

Księga przychodów i rozchodów: prowadzenie podatkowe księgi przychodów i rozchodów, sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT, prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku dochodowego.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: ewidencja przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia, Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego, sporządzanie deklaracji do ZUS.

Karta podatkowa,

Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych: dotyczących dochodów uzyskanych w kraju i za granicą oraz ich elektroniczne przekazywanie do Urzędu Skarbowego.

Ceny usług uzależnione od: formy księgowości, typu działalności( handel, usługi, produkcja), liczby generowanych dokumentów, liczby zatrudnionych pracowników. Ceny są negocjowane indywidualnie.

OBSŁUGA KADRY, PŁACE i ZUS

  1. Polityka kadrowo-płacowa,
  2. Prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej,
  3. Sporządzanie list płac,
  4. Sporządzanie rocznych informacji o dochodach dla pracowników ( PIT-11 ),
  5. Sporządzanie deklaracji i raportów miesięcznych oraz ich elektroniczne przekazywanie do ZUS,
  6. Przygotowanie deklaracji PFRON.

2a

POZOSTAŁE USŁUGI

  1. Przygotowanie wniosków o pozyskanie funduszy UE,
  2. Przygotowanie deklaracji VZM  do Urzędu Skarbowego dotyczących zwrot VAT na materiały budowlane,
  3. Rozliczenia z Urzędem Celnym: akcyza, INTRASTAT,
  4. Sporządzanie sprawozdań do GUS.

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Dane kontaktowe:

Biuro rachunkowe Bogumiła Hewig
Ul. Zana 10c/1
Ostrów Wielkopolski 63-400
Telefon:
730-740-077
bogumila.hewig@gmail.com